vakıfbank konut kredisi hesaplama

Kredi Verilen Taşınmaz Cinsi Ev/ Mesken , İşyeri

Azami Vade 120 Ay

İstenen Peşinat Yüzdesi %25

Kefil Gereksinimi 1 Kefil

Yaptırılması Zorunlu Sigortalar Konut sigortası


Masraflar Kredi komisyonu (%2) , minimum: 1000

Değerleme (Eksper) raporu 325 TL

Masraflar Dahil Faiz Oranlarını (MDFO) Karşılaştırın


Başvuru için Gereken Belgeler Kişisel

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport)

Alınacak konuta ilişkin

Kat Mülkiyeti Tapusu ya da Kat İrtifakı Tapusu ve Yapı Kullanım İzin Belgesi ya da Kat İrtifaki Tapusu ve İnşaat Ruhsatının Fotokopileri


Başvuru Formunda İstenen Kişisel Bilgiler Ad, soyad

T.C. Vatandaşlık No.

Bireysel Vergi No.

Adres (Ev, iş ve cep)

Telefon (Ev, iş ve cep)

Kiracı veya ev sahibi olma durumu

Meslek ve Ünvanı

Öğrenim durumu

Askerlik durumu

Medeni durumu


Başvuru Formunda İstenen Mali Bilgiler Otomobil marka ve yılı

Taşınmaz mülk listesi

Gelir (Maaş, Kira, Faiz ve Diğer)

Gider (Aylık net gider)

Diğer bankadaki hesaplarınız
 

Sedye Fiyatı Geri Sarımlı Düşüş Tutucu