türkiyenin ithal ettiği ürünler

Perfomans ödevi: Yakın çeverede bulunan 5 tane ithal ürünün hangi ülkelerden geldiğini belirleyiniz ve aynı şekilde 5 ürünün hangi ülkelere ihraç edildiğini belirleyiniz


* her bir ürün farklı bir alanda olmasına dikkat ediniz.Örneğin, ulaşım , gıda, giyimi


* bu ürünlerin hangi ülkelerden geldiğini hangi ülkelere gönderildiğini araştırınız


* Bu ülkelerin tercih edilme nedenlerinin neler olabileceğini belirleyiniz


* bu ürünlerin dünyanın diğer ülkelerinde bulunup bulunmayacağını nedenleri ile birlikte açıklayınız
 

Sedye Fiyatı Geri Sarımlı Düşüş Tutucu