sürüncemede bırakmak deyiminin anlamı

Sürüncemede bırakmak (bir işi): O işi herhangi bir nedenle sonuç-landıramamak
Sürüncemede kalmak (bir iş): O iş bir türlü sonuçlanamamak.