kalem kılıçtan keskindir atasözünün anlamı

Yazı gücünün, bilginin, düşünce gücünün, kaba kuvvetten daha ezici bir güç olduğunu vurgulayan atasözüdür