sevemedim kara gözlüm

Bundan çok uzun yıllar önce dünya da yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak basmadan önce, iyi huylar ve kötü huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez halde dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve herzamankinden daha sıkkın bir şekilde otururken, ”SAFLIK” ortaya bir fikir atmış neden saklambaç oynamıyoruz? orda bulunan herkes bu fikre sıcak bakmış ÇILGINLIK çılgın olduğu için bağırarak ortaya atılmış ben ebe olmak istiyorum. Ben ebe olmak istiyorum…. oradakilerin hiç biri çılgınlık kadar atak olmadığı için oldukları yerde kalakalmışlar.


ÇILGINLIK bir ağaca yaslanmış ve başlamış saymaya bir, iki, üç… ÇILGINLIK saymaya başladıktan sonra iyi huylar ve kötü huylar saklanacak yerler aramaya başlamışlar. ŞEFKAT ayın boynuzuna asılmış.İHANET çöp yığınlarının arasına girmiş. SEVGİ bulutların arasına kıvrılmış. YALAN bir taşın altına saklanacağını söylemiş ancak yine herkesi kandırıp gölün dibine saklanmış. TUTKU dünyanın merkezine girmiş. PARA HIRSI bir çuvalın içine girerkençuvalı yırtılmış ve ÇILGINLIK saymaya devam etmiş. yetmiş dokuz,seksen,seksenbir…

AŞK ın dışında bütün iyi huylar ve kötü huylar saklanmışlar. AŞK karasız olduğu için bir türlü saklanacağını bilemiyormuş. ÇILGINLIK doksan yediye gelmiş,doksan sekiz, doksan dokuz,yüz’e vardığında AŞK sıçrayıp etrafındaki güllerinarasına girmiş ve oraya saklanmış. ÇILGINLIK bağırmış sağım solum söbe saklanmayan ebe demiş… arkasına döndüğünde ilk önce TEMBELLİĞİ görmüş. TEMBELLİK ayaktaymış çünkü saklanacak enerjisi yokmuş. ÇILGINLIK sonra ŞEFKATİ ayın boynuzunda görmüş ve İHANETİ çöplerin arasında, SEVGİYİ bulutların arasında YALANI gölün dibinde ve TUTKUYU dünyanın merkezinde bulmuşsadece biri hariç herkes yavaş yavaş geriye dönmeye başlamış.

ÇILGINLIK umutsuzluğa kapılmış HASET son saklanan bulunamaduğı için haset duyarak, ÇILGINLIĞIN kulağına fısıldamış. AŞK ı bulamıyorsun ama o güllerin arasında saklanıyor… ÇILGINLIK çatal şeklinde tahta bir sopa almış ve güllerin arasına sopayı çılgınca saplamış, saplamış, saplamış… ta ki yürek burkan bir haykırma onu dondurana kadar… haykırıştan sonra AŞK elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarının arasından sicim gibi kan akıyormuş ÇILGINLIK, AŞK ı bulmak için heyecandan aşkın gözlerini kör etmiş. Ne yaptım ben seni kör ettim. Ne yapabilirim… AŞK cevap vermiş gözlerimi geri veremezsin ama istersen bana kılavuzluk yapabilirsin… Ve o günden beri AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR VE HER ZAMAN ÇILGINLIK YANINDADIR!!!!!!!!