Ömer Seyfettin Hikayeleri

ömer seyfettin hikayeleri , ömer seyfettinin hikayeleri , ömer seyfettin hikayeleri özetleri , omer seyfettin hikayeleri , ömer seyfettin bütün hikayeleri , ömer seyfettin hikayeleri özet , ömer seyfettin seçme hikayeleriÖmer Seyfettin (d. 11 Mart 1884 Gönen Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul), Türk edebiyatının en çok okunan hikaye yazarıdır. Asker, boksor, güclü bir edebi yeteneği olan öğretmendir. Türk kısa hikayeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçe de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmıştır. En tanınan eseri "Kaşağı" isimli öyküsüdür.

1884 yılında Gönen'de (Balıkesir) doğdu. Hatko Çerkezlerindendir. İyi derecede Adige dili konuşurdu. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'le, Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan birisidir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı. Ömer Şevki Bey'in görevinin nakli dolayısıyla Gönen'den ayrılan aile İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul'a geldi.

Ömer Seyfettin, önce Mekteb-i Osmanî'ye, 1893 ders yılı başında da Askerî Baytar Rüştiyesi'ne kaydedildi. Bu okulu 1896'da tamamlayarak Edirne Askerî İdadîsi'ne devam etti. 1900'de İdadî'yi bitirerek İstanbul'a döndü. Burada Mekteb-i Harbiye-i Şahâne'ye başladı. 1903 yılında Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine "Sınıf-ı müstacele" denilen bir hakla imtihansız mezun oldu.

Ömer Seyfettin, mezuniyetten sonra piyade asteğmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun İzmir Redif Tümeni'ne bağlı Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi. 1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Bu, Ömer Seyfettin için önemlidir; zira bu vesileyle İzmir'deki fikrî ve edebî faaliyetleri takip edecek ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışacaktır. Nitekim batı kültürünü tanıyan Baha Tevfik'ten Fransızca bilgisini artırmak için teşvik gördü; Necip Türkçü'den ise sade Türkçe ve millî bir dille yapılan millî edebiyat konusunda önemli fikirler aldı.

Ömer Seyfettin Ocak 1909'da Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendiridi. Selanik'te çıkmakta olan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi Akil Koyuncu'nun istek ve ısrarı üzerine Genç Kalemler'e çevrildikten sonra 11 Nisan 1911'de Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan isimli ilk başyazısı imzasız olarak yayımlandı.

Genç Kalemler yazı heyetini oluşturanlar Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine dağılmak zorunda kaldı. Ömer Seyfettin yeniden orduya çağrıldı, Yanya Kuşatması'nda esir düştü. Nafliyon'da geçen 1 yıllık esareti sırasında sürekli okumuştu. "Mehdi", "Hürriyet Bayrakları" gibi hikâyelerini bu dönemde yazdı. Hikâyeleri Türk Yurdu'nda yayımlandı. Esareti süresince gerek okuyarak, gerekse yaşayarak yazarlık hayatı için önemli olacak tecrübeler kazandı.

Ömer Seyfettin 1913'te esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'te Enver Paşa'nın organize ettiği Babıali Baskını'na katıldı. Daha sonra askerlikten ayrıldı, yazarlık ve öğretmenlikle hayatını kazanmaya başladı. Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirildi ve burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar yazdı. 1914 yılında Kabataş Sultanisi'nde öğretmenlik görevine başladı ve bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.

1915'te İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlenmiştir. Bu evlilik Güner isimli bir kız çocuğuna rağmen bozulunca tekrar yalnızlığına döndü.

1917'den ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zaman birçok acı ve sıkıntıya rağmen verimli bir hikâyecilik dönemini içine alır. Bu dönemde 10 kitap dolduran 125 hikaye yazdı. Hikâye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve İfham gazetelerinde yayımlandı. Bir yandan öğretmenlik yapmayı sürdürdü.

Hastalığı 25 Şubat 1920'de artınca yazar, 4 Mart'ta hastahaneye kaldırıldı. 6 Mart 1920'de hayata gözlerini yumdu. Önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba Mezarlığı'na defnedilir. Daha sonra mezarı buradan yol geçeceği veya araba garajı yapılacağı gerekçesiyle 23 Ağustos 1939'da Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na nakledildi.

En yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem, onun hayatını ve mizacını anlatan, en kuvvetli hikayelerini içeren Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazdı ve bu kitap 1935 yılında yayımlandı. Kısa bir süre sonra da bütün hikâyeleri bir kitap serisi halinde basılmıştır ve bu hikayeler günümüzde de okunmaktadır.Şiirleri

* Ömer Seyfettin’in Şiirleri (1972, Fevziye Abdullah Tansel derlemesi)

Romanları

* Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
* Efruz Bey (1919)
* Yalnız Efe (1919, 1988)

Öyküleri

* Acaba Ne idi?
* Acıklı Bir Hikaye
* Aleko
* And
* Antiseptik
* Aşk Dalgası
* Aşk ve Ayak Parmakları
* Apandisit
* At
* Ay Sonunda
* Baharın Tesiri
* Bahar ve Kelebekler
* Balkon
* Başını Vermeyen Şehit
* Bekarlık Sultanlıktır
* Beyaz Lale
* Birdenbire
* Binecek Şey
* Bir Hatıra
* Bir Hayır
* Bir Kayışın Tesiri
* Bir Temiz Havlu Uğruna
* Bir Vasiyetname
* Bit
* Bomba
* Büyücü
* Cesaret
* Çanakkale'den Sonra
* Çakmak
* Çirkinliğin Esrarı
* Dama Taşları
* Devletin Menfaait Uğruna
* Diyet
* Dünyanın Düzeni
* Düşünme Zamanı
* Eleğimsağma
* Elma
* Falaka
* Ferman
* Fon Sadriştayn’ın Karısı
* Fon Sadriştayn’ın Oğlu
* Forsa
* Gizli Mâbed
* Gürültü
* Havyar
* Hafiften Bir Seda
* Horoz
* Hürriyet Bayrakları
* İffet
* İki Mebus
* İlk Cinayet
* İlk Düşen Ak
* İlk Namaz
* İnsanlık ve Köpek
* İrtica Haberi
* Kaç Yerinde
* Kaşağı
* Kerâmet
* Kıskançlık
* Kızıl Elma Neresi?
* Koleksiyon
* Korkunç Bir Ceza
* Kumrular
* Kurbağa Duası
* Kurumuş Ağaçlar
* Külah
* Kütük
* Lokanta Esrarı
* Makul Bir Dönüş
* Mehdi
* Mehmaemken
* Memlekete Mektup
* Mermer Tezgah
* Miras
* Muayene
* Muhteri
* Müjde
* Nakarat
* Namus
* Nasıl Kurtarmış?
* Nâdan
* Nezle
* Niçin Zengin Olmamış?
* Nişanlılar
* Nokta
* Öpücüğün İlkel Bİçimi
* Pamuk İpliği
* Pembe İncili Kaftan
* Perili Köşk
* Piç
* Pireler
* Primo Türk Çocuğu
* Ruzname
* Rüşvet
* Rütbe
* Şefkate İman
* Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
* Tavuklar
* Teke Tek
* Terakki
* Teselli
* Topuz
* Tos
* Tuhaf Bir Zulüm
* Tuğra
* Türbe
* Türkçe Reçete
* Uzun Ömer
* Üç Öğüt
* Velinimet
* Vire
* Yalnız Efe
* Yeni Bir Hediye
* Yemin
* Yuf Borusu Seni Bekliyor
* Yüksek Ökçeler
* Yüzakı
* Zeytin Ekmek